Nadzór inwestorski - Budowa oświetlenia ulic w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni z podziałem na 3 części przedmiotu zamówienia

Numer umowy KB/599/UI/59-W/2018
Data podpisania 09.08.2018
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa oświetlenia ulic w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni” z podziałem na 3 części zamówienia:
a)  część A – wykonanie oświetlenia ulic Śnieżnej, Tęczowej, Gradowej i Lazurowej,
b)  część B – wykonanie oświetlenia ulic M. Stankiewicza, Sterowej, J. Rumla i J. Bielak,
c) część C – wykonanie oświetlenia ul. Maćka z Bogdańca.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Bogdan Makowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELMAK Bogdan Makowski, ul. Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia
Wartość zamówienia: 21 648,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Cygan
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.08.2018
Data udostępnienia informacji: 29.08.2018