Nadzór inwestorski - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Gdyni

Numer umowy KB/451/UI/48-W/2018
Data podpisania 15.06.2018
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Roman Wernerowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo PROJWER Roman Wernerowski, ul. Lubawska 1/49, 81-066 Gdynia
Wartość zamówienia: 3 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Wegner
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 15.06.2018
Data udostępnienia informacji: 19.06.2018