Nadzór inwestorski - Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni – kwatera 18 oficerów

Numer umowy KB/171/UI/24-W/2018
Data podpisania 30.03.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni – kwatera 18 oficerów”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Ryszard Gad, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
Wartość zamówienia: 8.500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Ostapczuk
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 10.04.2018
Data udostępnienia informacji: 10.04.2018