Koncepcja wariantowa sposobu zagospodarowania oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulicy Grażyny w Gdyni

Numer umowy KB/931/UI/177-W/2017
Data podpisania 05.01.2018
Przedmiot zamówienia: opracowanie koncepcji wariantowej sposobu zagospodarowania oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulicy Grażyny w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: HVAC-PROJEKT Jarosław Rutkowski, 80-176 Gdańsk, ul. Szczęśliwa 46
Wartość zamówienia: 27 183,00 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-88-89
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudkiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 240
Uwagi: udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Instrukcję udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni przy uwzględnieniu art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018