Budowa oświetlenia ulicy Śliskiej na odcinku od nr 6 do nr 8F w Gdyni

Numer umowy KB/529/UI/53-W/2018
Data podpisania 09.07.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa oświetlenia ulicy Śliskiej na odcinku od nr 6 do nr 8F w Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: ELEN s.c. KARBOWSKI DŁUGOŃSKI
ul. Sobieskiego 292 C
84-200 Wejherowo
Wartość zamówienia: 17466,00 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 586-68-89
E-mail: kinga.jankowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudkiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 240
Uwagi: udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Instrukcję udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni przy uwzględnieniu art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 09.07.2018
Data udostępnienia informacji: 09.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2018 15:43 Dodanie informacji Kinga Jankowska