Budowa oświetlenia ulicy Perkoza w Gdyni

Numer umowy KB/329/UI/38-W/2018
Data podpisania 11.05.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa oświetlenia ulicy Perkoza w Gdyni"
Zamawiający:
Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: ELEN s.c. KARBOWSKI DŁUGOŃSKI
ul. Sobieskiego 292 C
84-200 Wejherowo
Wartość zamówienia: 8 733,00 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 586-68-89
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudkiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 240
Uwagi:
udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Instrukcję udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni przy uwzględnieniu art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 11.05.2018
Data udostępnienia informacji: 11.05.2018