Budowa oświetlenia ulic w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni - część C przedmiotu zamówienia

Numer umowy KB/612/UI/62-W/2018
Data podpisania 13.08.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych: Budowa oświetlenia ulic w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni - część C - wykonanie oświetlenia ul. Maćka z Bogdańca
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MHB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-029), ul. Północna 1B
Wartość zamówienia: 67 005,54 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Cygan
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.08.2018
Data udostępnienia informacji: 29.08.2018