Budowa oświetlenia ulic w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni - część B przedmiotu zamówienia

Numer umowy KB/611/UI/61-W/2018
Data podpisania 09.08.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych: Budowa oświetlenia ulic w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni - część B - wykonanie oświetlenia ulic M. Stankiewicza, Sterowej, J. Rumla i J. Bielak
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Tomasz Kopacz, prowadzący działalność pod nazwą Firma Usługowo - Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
Wartość zamówienia: 248 423,60 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Cygan
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.08.2018
Data udostępnienia informacji: 29.08.2018