Budowa oświetlenia ulic w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni - część A przedmiotu zamówienia

Numer umowy KB/610/UI/60-W/2018
Data podpisania 14.08.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych: Budowa oświetlenia ulic w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni - część A - wykonanie oświetlenia ulic Śnieżnej, Tęczowej, Gradowej i Lazurowej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: FBSerwis SA mająca swą siedzibę w Warszawie (01-040) przy ul. Stawki 40
Wartość zamówienia: 317 444,25 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Cygan
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.08.2018
Data udostępnienia informacji: 29.08.2018