Budowa oświetlenia ul. Kościelnej wraz z parkingiem

Numer umowy KB/363/UI/42-W/2018
Data podpisania 21.05.2018
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa oświetlenia ul. Kościelnej wraz z parkingiem
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ELPROF Sławomir Melzacki
Wartość zamówienia: 28 905,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Liwerska
Nr telefonu: 58 668-83-14
E-mail: a.liwerska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji pok. 238

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 08.04.2019
Data udostępnienia informacji: 08.04.2019