Zakup dostępu do systemu OGNIVO wraz z certyfikatami dla pracowników.

Numer umowy SK/1013/SI/26-W2018
Data podpisania 16.05.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup rocznego dostępu do systemu OGNIVO wraz z certyfikatami  dla pracowników Referatu Egzekucji.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Krajowa Izba Rozliczeniowa SA w Warszawie
Wartość zamówienia: do 4500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018