Zakup czytników obsługujących e-dowody

Numer umowy SK/2293/54-W/2018
Data podpisania 19.11.2018
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż oraz dostawa 35 czytników obsługujących nowe polskie dowody z warstwą elektroniczną
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
Wartość zamówienia: 17 484,68 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 19.11.2018
Data udostępnienia informacji: 11.12.2018