Wykonanie wytyczenia przyłączy

Numer umowy KB/632/SI/13-W/2018
Data podpisania 19.09.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie wytyczenia przyłączy do Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni oraz do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierskie GOPI Czerniawski Piotr, ul. Kisielewskiego 5, 81-467 Gdynia
Wartość zamówienia: 1107,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 19.09.2018
Data udostępnienia informacji: 01.10.2018