Usługi telekomunikacyjne w Domu Rzemiosła przy ul. 10 Lutego 33

Numer umowy SK/332/SI/13-W/2018
Data podpisania 28.02.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup usług telekomunikacyjnych dla Referatu Egzekucji Administracyjnej mającego siedzibę w Domu Rzemiosła przy ul. 10 Lutego 33
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Wartość zamówienia: 33 300,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.inforamtyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 11.04.2018
Data udostępnienia informacji: 11.04.2018