Usługa dostepu do internetu

Numer umowy SK/1806/SI/45-W/2018
Data podpisania 19.09.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa dostępu do internetu.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Multimedia Polska Biznes S.A.
Wartość zamówienia: 6642,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Łukasz Łęcki
Nr telefonu: 58 668-83-80
E-mail: l.lecki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Ksiegowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 19.09.2018
Data udostępnienia informacji: 21.09.2018