Systemy diagnostyczne do samochodów

Numer umowy KB/152/SI/9-W/2018
Data podpisania 19.06.2018
Przedmiot zamówienia:
Dostawa systemów diagnostycznych do samochodów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni, realizowana w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa
Wartość zamówienia: 89 401,32 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 19.06.2018
Data udostępnienia informacji: 04.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2018 08:34 Dodanie informacji Aleksandra Goran