System do zarządzania odpadami wielkogabarytowymi

Numer umowy SK/125/SI/9-W/2018
Data podpisania 09.02.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług związanych z eksploatacją i serwisem Systemu do Zarządzania Odpadami Wielkogabarytowymi
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Artnet sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
Wartość zamówienia: 17 712,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 21.02.2018
Data udostępnienia informacji: 21.02.2018