Oprogramowanie do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

Numer umowy KB/148/SI/5-W/2018
Data podpisania 19.06.2018
Przedmiot zamówienia:
Dostawa oprogramowania do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie realizowana w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: MTS Mathematisch Technische Software- Entwicklung GmbH, Kaiserin- Augusta-Allee 101, D-10553 Berlin
Wartość zamówienia: 151 810,00 zł netto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 19.06.2018
Data udostępnienia informacji: 03.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.07.2018 10:12 Dodanie informacji Aleksandra Goran