Dostęp do systemu iArkusz

Numer umowy SK/15/SI/2-W/2018
Data podpisania 17.01.2018
Przedmiot zamówienia: Licencja na korzystanie z systemu iArkusz i aplikacji Zbiorczy Arkusz
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wolters Kluwer sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Wartość zamówienia: 22 536,31 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 07.02.2018
Data udostępnienia informacji: 07.02.2018