Dostęp do platformy e-Usług SMARTPZP

Numer umowy SK/2240/SI/52-W/2018
Data podpisania 23.10.2018
Przedmiot zamówienia: Dostęp oraz korzystanie z Opcji Serwisu okrelonych dla Portalu e-Usług SMARTPZP dla nieograniczonej liczby Użytkowników
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Portal PZP Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 64, 39-400 Tarnobrzeg
Wartość zamówienia: 98 400,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 23.10.2018
Data udostępnienia informacji: 23.11.2018