Dostęp do licencji na korzystanie z oprogramowania wykorzystywanego przez Wydział Spraw Społecznych

Numer umowy SK/248/SI/11-W/2018
Data podpisania 28.02.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup dostępu do licencji na korzystanie z Oprogramowania do obsługi: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Modułu Zaliczka Alimentacyjna, Modułu Windykacje, Dodatków Mieszkaniowych i Dodatków Energetycznych, Świadczeń Wychowawczych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Sygnity S.A., ul. Klimczaka 1, Warszawa
Wartość zamówienia: 28 846,30 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 19.03.2018
Data udostępnienia informacji: 19.03.2018