Dostęp do internetu DSL

Numer umowy SK/1428/SI/35-W/2018
Data podpisania 31.07.2018
Przedmiot zamówienia: Dostęp do internetu DSL dla biur Rad Dzielnic i lokalizacji Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Wartość zamówienia: 40 320,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 12.09.2018
Data udostępnienia informacji: 12.09.2018