Dostęp do Internetu dla UMG

Numer umowy SK/920/SI/24-W/2018
Data podpisania 16.05.2018
Przedmiot zamówienia: Łącze dostępowe do sieci Internet dla UMG
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Wartość zamówienia: 16 236,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 01.06.2018
Data udostępnienia informacji: 01.06.2018