Dostawa symulatorów obróbki skrawaniem

Numer umowy KB/579/OE/123-W/2018
Data podpisania 26.09.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatorów obróbki skrawaniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni, realizowana w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa
Wartość zamówienia: 162 560,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 26.09.2018
Data udostępnienia informacji: 05.10.2018