Dostawa specjalistycznego oprogramowania i kas fiskalnych dla ZSHG i ZSET w Gdyni

Numer umowy KB/581/OE/125-W/2018
Data podpisania 28.09.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego oprogramowania i kas fiskalnych dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych oraz Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, realizowana w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: LSI Software S.A. Łódź, ul Przybyszewskiego 176/178
Wartość zamówienia: 50374,65 zl
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 28.09.2018
Data udostępnienia informacji: 16.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2018 09:53 Korekta Karolina Dobrzyńska