Dostawa drukarek do wydruku na kartach plastikowych

Numer umowy SK/1645/SI/40-W/2018
Data podpisania 08.08.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa drukarek do wydruku na kartach plastikowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: CartPoland Maciej Twardowski, Wólka Mińska, ul. Olszowa 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Wartość zamówienia: 20 756,37 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 23.08.2018
Data udostępnienia informacji: 23.08.2018