Asysta Techniczna Systemu E-Dziennik

Numer umowy SK/71/SI/6-W/2018
Data podpisania 30.01.2018
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług Asysty Technicznej Systemu E-Dziennik
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Comarch S.A., al. Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków
Wartość zamówienia: 910 101,60 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 27.02.2018
Data udostępnienia informacji: 27.02.2018