Asysta techniczna programu

Numer umowy SK/31/SI/3-W/2018
Data podpisania 05.02.2018
Przedmiot zamówienia: zakup licencji „Majątek Trwały”, wdrożenie, migracja, szkolenie zdalne oraz sprawowanie asysty technicznej i serwisu oprogramowania  systemu ADAS
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Tensoft sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 11562,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 05.02.2018
Data udostępnienia informacji: 16.02.2018