Aktualizacja programów

Numer umowy SK/11/SI/1-W/2018
Data podpisania 17.01.2018
Przedmiot zamówienia: Aktualizacja  programów: „Progman Finanse ” , ,,Progman Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa” i ,,Progman Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wolters Kluwer sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Wartość zamówienia: 51 164,06 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 07.02.2018
Data udostępnienia informacji: 07.02.2018