Aktualizacja oraz asysta techniczna i konserwacja SBS

Numer umowy SK/99/SI/8-W/2018
Data podpisania 30.01.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup usługi aktualizacji oraz asysty technicznej i konserwacji Systemu bezpieczeństwa sieci
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Comarch Healthcare S.A., al. Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków
Wartość zamówienia: 315 372,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 02.03.2018
Data udostępnienia informacji: 02.03.2018