Oświadczenia majątkowe 2018

Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj

Klauzula informacyjna RODO - art. 13
Klauzula informacyjna RODO - art. 14

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonała główny specjalista Marta Ziółkowska oraz inspektor Dagmara Rosochacka.

Beata Adamczyk - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Bożena Adamska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marzena Adamska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Izabela Albecka
- dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

oświadczenie majątkowe za 2018 rok - KOREKTA

Małgorzata Aleksiak
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marek Ambrosiewicz
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jerzy Ambroży
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ewa Andrzejewska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ewa Andziulewicz
- dyrektor w PUP
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dorota Baca - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe na poczatek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Alicja Bajduszewska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ewa Bajkowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

korekta US do oświadczenia za 2018 rok

Witold Barański - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Barszcz - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ireneusz Bekisz - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Marcin Bełbot - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r. - KOREKTA

Michał Bełbot - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r. - KOREKTA
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Annetta Benedyka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Agata Berg - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe koniec na pracy

oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dorota Bębenek
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

wyjaśnienie

Danuta Białooka-Kostenecka -
radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Agnieszka Biarda-Bestry
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

wyjaśnienie

Lucyna Bisewska
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Andrzej Bień
 - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Andrzej Bodnar - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Barbara Bogusławska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Mirela Boniek
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Borkowska - dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Stanisław Borski- radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Anna Brillowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Franciszek Bronk - zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Paweł Brutel - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
wyjaśnienie

Iwona Brzozowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Daniela Budzińska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Kamil Bujak – przewodniczący zarządu MZKZG
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienie

Ilona Bubicz-Józekowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Kamil Bujak – przewodniczący zarządu MZKZG
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Buraczek - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Krzysztof Chachulski - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Magdalena Chrzan-Pardus - kierownik referatu
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Beata Chudzik – kierownik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Elżbieta Cupiał - dyrektor MDK
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
 
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

wyjaśnienie

Elżbieta Czykier - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Damaszke - dyrektor żłobka "Niezapominajka"
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

wyjaśnienie

Anna Dampc - kierownik referatu
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Sabina Dawidowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marek Dąbkowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Iwona Demkowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec pracy

Marian Deręgowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Joanna Długońska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jerzy Dobaczewski - dyrektor ZTM w Gdańsku (MZKZG)
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
 
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marika Domozych - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Elżbieta Dudaref - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marek Dudziński - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Katarzyna Dukat - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dorota Dunst - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Lechosław Dzierżak - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Krystyna Dziuba - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Izabela Erecińska - dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Patryk Felmet - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Magdalena Filipowicz
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Bogusława Flisykowska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Bartosz Frankowski
- naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jacek Friedrich -
dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

wyjaśnienie

Wojciech Folejewski -
zastępca dyrektora ZDiZ
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Hanna Gągała
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Bogumiła Gendek
- kierownik w ZDiZ
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Małgorzata Gładczak
- kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Andrzej Gogola
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oktawia Gorzeńska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Kamil Góral -
radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Karolina Grabowicz-Matyjas
- dyrektor Muzeum Emigracji
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Julita Grabczewska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Kinga Gromotka
– pośrednik pracy w PUP
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Natalia Gromow
- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Katarzyna Gruszecka-Spychała
- wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Grzegorowska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

wyjaśnienie

Natalia Grzywacz-Leszkowska
- p.o. dyrektora Centrum Nauki Experyment
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Michał Guć
- wiceprezydent Miasta Gdyni, członek zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki"
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
 
wyjaśnienie

Żanetta Gugała
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dorota Haase
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
 
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Iwona Hadrzyńska
- zastępca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Alicja Harackiewicz
– dyrektor Centrum Nauki Experyment
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

wyjaśnienie

Paulina Herrmann
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

wyjaśnienie

Agnieszka Hetak
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Regina Hetak
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Robert Hirsch
- Miejski Konserwator Zabytków
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Violetta Ilnicka
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Aleksandra Stanios
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Jachowska
– dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dorota Jakubowska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Cezary Jakubowski
- prezes zarządu Eko Doliny
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Łucja Janiszewska
- była dyrektor żłobka "Niezapominajka"
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

wyjaśnienie

Krzysztof Jankowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Wojciech Jankowski – dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Wioletta Jarzębińska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ewa Jasińska - dyrektor Centrum Nauki Experyment
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Mirosława Jezior - dyrektor MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Sebastian Jędrzejewski - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Jarosław Józefczyk - zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Edyta Kamaszyn - zastępca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Gabriela Karasiewicz
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Joanna Karnacewicz
- kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Marek Karzyński - dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jolanta Kasperek-Sut - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Iwona Kierończyk - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Andrzej Kieszek - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Jarosław Kiljański - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Rafał Klajnert - dyrektor GCS
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jolanta Klauze
- kierownik w PUP
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Urszula Klimczak -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jarosław Kłodziński - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Magdalena Kobylarczyk
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Lucyna Kokot
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Krystyna Kołakowska
- prezes zarządu TBS "Czynszówka"
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Hubert Kołodziejski
- dyrektor ZKM, członek zarządu MZKZG
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
 
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Elżbieta Kondracka
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Remigiusz Kończyk
- dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Czesław Kordel
- MZKZG
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Barbara Korthals
- kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Wiesław Kosakowski
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marcin Kowalewski
- kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Magdalena Kowalska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Izabela Kowalska-Kotus
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Krzysztof Kowieski
- z-ca naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Kozłowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Wojciech Kozłowski - członek zarządu KZG
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Halina Krajewska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Janina Kreft - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Mirosława Król - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Katarzyna Kruglak
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Iwona Krumholc
- dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Monika Krupińska
- młodszy referent Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Ewa Krym - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Wiesława Krysztofowicz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Bogdan Krzyżankowski - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Monika Księżopolska
. - Z-ca Kierownika w DOPS Nr 2
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Kszyształowska - Z-ca Kierownika w DOPS Nr 3
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Mirosława Koszałkowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe koniec kadencji

Anna Kordzińska-Grabowska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Kuczkowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Lucyna Kucharek - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Wiesław Kujawski - wiceprezes zarządu PEWiK sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Andrzej Kuklewicz - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 6
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Lucyna Kukulska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2018 rok

Aleksandra Kula - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Agata Kulasiewicz-Pojawa - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Aleksander Kuźmin - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Tomasz Labuda - zastępca prezesa zarządu PKT
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Katarzyna Landowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

wyjaśnienie

Małgorzata Landowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Małgorzata Laskowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Barbara Latocha - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Przemysław Lebiedziński - dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Adam Lesiński - kierownik referatu w ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ewa Lemanszek
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dorota Lepak-Czoska – z-ca kierownika MOPS
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Lucyna Lewandowska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ewa Lipińska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Joanna Lis - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Barbara Lubrycht - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Lidia Łączyńska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Iwona Ławik - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Łepik - naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marek Łucyk - wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji dyrektora GCS

oświadczenie majątkowe na początek kadencji wiceprezydenta Miasta Gdyni

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Elżbieta Łysakowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

Małgorzata Machowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ilona Majerowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Danuta Maliszewska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Piotr Małolepszy - prezes zarządu PKT
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Monika Małyszko - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Aleksandra Markowska - dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Marlewska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jolanta Matulewicz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Hanna Mazur - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Marta Mazurek -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Melki
- dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Małgorzata Mianowska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jacek Michno - kierownik referatu w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Mirosław Mieszczański - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Aleksandra Mikołajczak - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Alicja Modelska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Bogusław Moniuszko - kierownik w ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Bogusław Moszczyński - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marzanna Mróz - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Myszka - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r. - korekta

Beata Nagiel - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ewa Napierała – dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Andrzej Narwojsz
- geolog powiatowy
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Iwona Neubert-Michalak
- zastępca naczelnika w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Beata Niemczyk
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Bogusława Nowak
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Hanna Nowak - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Magdalena Nowakowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018

Joanna Nowicka - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Joanna Nowopolska - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jacek Olkowski - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jolanta Orent - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Krystyna Ossowska - zastępca skarbnika miasta, naczelnik wydziału
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Janina Ostałowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Markos Pagudis - prezes zarządu ARG
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Beata Pająk-Michalik - dyrektor MSPR
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Elżbieta Paluch-Łątkowska - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

wyjaśnienie

Mariola Parat-Lipińska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Monika Parzych-Bałdyga
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Agnieszka Pasieka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Renata Pawlak - dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Krystyna Pawlikowska - Geodeta Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Alicja Peplińska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Danuta Peplińska - kierownik referatu w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ewa Piątek - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ewa Pietrzak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Małgorzata Pijanowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Milena Piotrowicz-Miksa – pośrednik pracy w PUP
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Magdalena Piwowarska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Martyna Plata - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dorota Płotka - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Ewa Podedworna-Górecka - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Maria Podgórska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Marek Prusak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Renata Pruska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Joanna Pawlenko - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Magdalena Puwalska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Beata Ratowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Aleksandra Rembelska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Małgorzata Richert - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Zenon Roda - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Krystyna Romanowska-Szychowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Joanna Rutkowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Katarzyna Rutz - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marzena Rybandt - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Rydzewska - dyrektor ZCK
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Agnieszka Rymasz
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Mirosława Sadowska
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anita Sarnecka
- kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Lucyna Siekierska
– podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Elżbieta Sierżęga - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.12.2018)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Grzegorz Siewert
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Joanna Siwicka
- dyrektor PUP 
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Celestyna Skiba
- dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dorota Skulska-Wittbrodt
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Alicja Smolik
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Smolińska
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Elżbieta Smolna
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Barbara Smużyńska
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Wioleta Sobieraj
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Jolanta Sobótka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anita Sochacka - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jakub Sokolnicki – kierownik referatu w Urzędzie Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na początek pracy
 
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dorota Soszyńska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Alicja Spica - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Magdalena Starościak - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Katarzyna Starzecka - kierownik referatu w Urzędzie Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Bogusław Stasiak - prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Janusz Stateczny - prezes zarządu Portu Lotniczego
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Katarzyna Stec - zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Renata Stelmach
- naczelnik wydziału w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marek Stępa - wiceprezydent Miasta Gdyni, radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)

Ewa Stoińska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Paweł Stolarczyk - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Hanna Szóstakowska - kierownik referatu w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Magdalena Streng - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Elżbieta Strzałkowska
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Krystyna Stadnicka
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Agnieszka Studnicka
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Danuta Styk - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.12.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Jolanta Sumowska
- kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dagmara Syjczak
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Beata Szadziul -
radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Irena Szafranek - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Krzysztof Szałucki - skarbnik Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Lilianna Szewczuk-Putrym - dyrektor Domu Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Joanna Szczepańska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Magdalena Szczukiewicz
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok
korekta do oświadczenia majątkowego za 2018 rok

Tadeusz Szemiot - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Elżbieta Szlinder - kierownik w PUP
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Szpajer - radna Rady miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Katarzyna Starzecka
- kierownik referatu w Urzędzie Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Szultka
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Stanisław Szwabski - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Anna Szymańska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marek Szymański - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marta Szymańska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ewa Śliwińska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Judyta Śliwińska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Mariola Śrubarczyk-Cichowska - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na 31.12.2017 r. 
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Walery Tankiewicz - prezes zarządu PEWiK sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Grzegorz Taraszkiewicz - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.12.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Piotr Topolewicz
- wiceprezes zarządu PKM Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ireneusz Trojanowicz
- radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Izabela Truss - zastępca dyrektora w PUP
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Henryk Tomaszewski - prezes zarządu PEWiK sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Jakub Ubych - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Monika Ubrych - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Marzenna Umławska - naczelnik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Maja Wagner
- radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Joanna Walaszkowska
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Konrad Walczak
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Remigiusz Walędziak
- dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Joanna Wasilewska
- zastępca naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Małgorzata Wasińczuk - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Agnieszka Welfle-Pobłocka
- dyrektor żłobka "Koniczynka"
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Halina Wełnicka
– główny specjalista Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Joanna Węsierska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Katarzyna Widawska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Wilczyńska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Anna Wilkowska -
podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Elżbieta Wiłucka-Psyta
- zastępca naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dariusz Wiśniewski
- komendant Straży Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Sławomir Wiśniewski
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Tadeusz Wiśniewski
- prezes zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki"
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Janusz Witek
- zastępca komendanta Straży Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Roman Witowski
- dyrektor ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Barbara Wiśniewska
- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Katarzyna Wiśniewska
- dyrektor OPiTU
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Grażyna Wojciechowska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Jarosław Wojciechowski
– dyrektor Centrum Kultury
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
 
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jolanta Wolak - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Maria Wolska – dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Marcin Wołek - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Anna Woźniak-Sobolewska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Elżbieta Wójcik
- dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
oświadczenie majatkowe na koniec pracy

Tomasz Wroński - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Karolina Wrosz - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Justyna E. Wróblewska - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Bożena Wysiecka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Olgierd Wyszomirski - dyrektor ZKM
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
 
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Eliza Zaborowska-Kempa - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jerzy Zając
- sekretarz Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Bogdan Zajdziński
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Elżbieta Zaręba - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Grażyna Zarzycka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Krystyna Zdunek - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Ewa Zduń - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Joanna Zielińska - przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Pismo Wojewody Pomorskiego z 29.05.2018 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.)
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Wojciech Zieliński - dyrektor Teatru Miejskiego
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Bożena Zglińska - dyrektor Centrum Aktywności Seniora
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Jolanta Złoch - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Wiesława Złotogórska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Mariusz Żelechowski – dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Izabella Żywiecka - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Lech Żurek - prezes zarządu PKA
oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marta Ziółkowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2021 13:46 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2021 14:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2020 14:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.06.2020 11:28 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.06.2020 11:34 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.06.2020 11:16 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.06.2020 11:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.06.2020 10:15 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2020 11:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.05.2020 11:26 Zmiana załącznika Dagmara Rosochacka
25.02.2020 11:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.02.2020 11:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.11.2019 13:25 Korekta Michał Kowalski
05.11.2019 12:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.10.2019 15:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.10.2019 12:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.10.2019 12:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:57 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.09.2019 09:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.08.2019 08:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.08.2019 15:28 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.08.2019 15:26 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.08.2019 15:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.08.2019 09:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
04.07.2019 14:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.05.2019 09:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.05.2019 12:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.05.2019 10:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.05.2019 13:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.05.2019 10:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.05.2019 10:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.05.2019 09:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.05.2019 09:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2019 13:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2019 12:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.05.2019 11:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2019 10:58 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2019 10:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2019 10:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2019 09:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.05.2019 14:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.05.2019 09:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.05.2019 09:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.05.2019 09:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.05.2019 09:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.05.2019 12:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.05.2019 12:16 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.05.2019 11:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2019 10:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.05.2019 11:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
26.04.2019 14:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.04.2019 14:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.04.2019 11:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.04.2019 11:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.04.2019 11:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.04.2019 10:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.04.2019 10:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.04.2019 11:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.04.2019 11:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.04.2019 12:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.04.2019 12:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.04.2019 11:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.04.2019 14:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.04.2019 13:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.04.2019 13:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.03.2019 10:58 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.03.2019 14:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.03.2019 13:58 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.03.2019 12:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.03.2019 10:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.03.2019 10:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.02.2019 11:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.02.2019 13:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.02.2019 10:46 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.02.2019 13:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.01.2019 12:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.01.2019 15:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.01.2019 13:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.12.2018 11:26 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.12.2018 10:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.12.2018 12:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.12.2018 15:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.11.2018 11:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.10.2018 10:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.10.2018 09:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.10.2018 12:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.10.2018 10:45 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
28.09.2018 15:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.09.2018 15:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.09.2018 11:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.09.2018 12:31 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.09.2018 12:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.09.2018 12:24 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.09.2018 12:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.09.2018 09:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.09.2018 12:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.09.2018 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.09.2018 15:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.09.2018 14:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.09.2018 13:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.08.2018 11:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.08.2018 11:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.08.2018 11:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.08.2018 11:16 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.07.2018 08:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.07.2018 14:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.07.2018 10:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.07.2018 10:15 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.07.2018 10:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.07.2018 10:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.07.2018 14:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.07.2018 13:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.07.2018 13:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.07.2018 12:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.06.2018 12:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.06.2018 09:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2018 12:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2018 12:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2018 11:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2018 11:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2018 10:55 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
01.06.2018 08:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.05.2018 15:05 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.05.2018 09:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.05.2018 13:06 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
15.05.2018 12:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.05.2018 12:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.05.2018 08:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.04.2018 12:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.03.2018 12:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.03.2018 11:57 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.03.2018 11:57 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.03.2018 13:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.03.2018 11:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.03.2018 15:21 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
28.02.2018 14:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 14:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 14:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 14:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 14:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.02.2018 12:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.02.2018 14:34 Dodanie informacji Dagmara Rosochacka
05.01.2018 12:54 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska