Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni - część 5

Numer umowy SK/21/PN/14-W/2018
Data podpisania 18.01.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie wycen nieruchomości - część 5
Zamawiający:
Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: JL Nieruchomości Joanna Leo-Urban, ul. Techniczna 25c, 81-528 Gdynia
Wartość zamówienia: 36000.00
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Bortnik-Łosińska
Nr telefonu: 58 668-88-73
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik
Data wytworzenia informacji: 19.01.2018
Data udostępnienia informacji: 19.01.2018