Wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Numer umowy SK/2095/PN/393-W/2018
Data podpisania 01.10.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie wyceny nieruchomościw celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: JL Nieruchomości Joanna Leo-Urban, ul. Techniczna 25c, 81-528 Gdynia
Wartość zamówienia: 12 915,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Grześ
Nr telefonu: 58 668-88-73
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 19.11.2018
Data udostępnienia informacji: 12.11.2019