Rozbudowa systemu informatycznego EWID 2007 o moduł Portal Komornika

Numer umowy SK/2010/PN/372-W/2018
Data podpisania 28.09.2018
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu informatycznego EWID 2007 podegająca na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania modułu Portal Komornika
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:
GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków
Wartość zamówienia: 12.300,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Bortnik-Łosińska
Nr telefonu: 58 668-88-73
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik-Łosińska
Data wytworzenia informacji: 28.09.2018
Data udostępnienia informacji: 22.10.2018