przygotowanie i druk informatora dla gimnazjalistów, przygotowanie i prowadzenie eventu "Giełda Szkół" dnia 16.04.2018

Numer umowy SK/643/OE/14-W/2018
Data podpisania 22.03.2018
Przedmiot zamówienia: przygotowanie i druk informatora dla gimnazjalistów, przygotowanie i prowadzenie eventu "Giełda Szkół" dnia 16.04.2018 w Arena Gdynia, przy ul. Kazimierza Górskiego 8
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Tomasz Konkol Propotion PL ul. Orłowska 61/2, 58-542 Gdynia
Wartość zamówienia: 47 834,70 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Skóra
Nr telefonu: 58 761-77-14
E-mail: m.skora@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Data wytworzenia informacji: 28.01.2020
Data udostępnienia informacji: 28.01.2020