Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 150 000 000 PLN

Numer umowy KB/956/KB/12-W/2018
Data podpisania 04.12.2018
Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 150 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanieplanowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Wartość zamówienia: 27.031.041,29 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Helbin
Nr telefonu: 58 668-82-88
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Irena Samsonowicz
E-mail: i.samsonowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. 128

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Małgorzata Kraśniak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kraśniak
Data wytworzenia informacji: 06.12.2018
Data udostępnienia informacji: 06.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2018 12:08 Aktualizacja treści Małgorzata Kraśniak
06.12.2018 12:07 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak