Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy CKZ i U Nr 1 przy ul. Morskiej 79

Numer umowy KB/683/MB/36-W/2017
Data podpisania 19.03.2018
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Morskiej 79
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: ILHO PL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Ogrodowa 28/30
Wartość zamówienia: 15 682 500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 29.03.2018
Data udostępnienia informacji: 29.03.2018