ZAprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48

Numer umowy KB/675/MB/34-W/2017
Data podpisania 19.03.2018
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy, przebudowy Zespołu Szkół Chłódniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA KRUPA  z siedzibą w Gdyni przy ul. Klonowej 13
Wartość zamówienia: 8 911 350 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 29.03.2018
Data udostępnienia informacji: 29.03.2018