Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przy budowie filii żłobka Niezapominajka przy ul. Uczniowskiej 2

Numer umowy KB/467/MB/17-W/2018
Data podpisania 20.06.2018
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa nowej filii żłobka Niezapominajka wraz z przebudową istniejącego budynku żłobka przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni" wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia w niezbędnym zakresie.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: "MARBUD" Spólja z o.o. - Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni ul. Morska 147
Wartość zamówienia: 5 191 980,15 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-05
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 11.07.2018
Data udostępnienia informacji: 11.07.2018