Wymiana posadzek w pomieszczeniach użytkowanych przez PZERiI przy ul. Świętojańskiej 5-7

Numer umowy SK/1329/MB/11-W/2018
Data podpisania 26.06.2018
Przedmiot zamówienia: Wymiana posadzek w pomieszczeniach użytkowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w budynku przy ul. Świętojańskiej 5-7.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54  w Gdyni
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GRAMAL z siedzibą w 84-239 Bolszewo ul. Olchowa 10.
Wartość zamówienia: 29 985,63 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-05
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 29.06.2018
Data udostępnienia informacji: 29.06.2018