Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 8

Numer umowy KB/174/MB/4-W/2018
Data podpisania 11.04.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 8
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni przy Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opata Hackiego 14
Wartość zamówienia: 20 047,83 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-05
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 24.04.2018
Data udostępnienia informacji: 24.04.2018