Wykonanie projektu budowy platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z szybem przy ul. Boisko 6

Numer umowy KB/829/MB/31-W/2018
Data podpisania 08.11.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z szybem przy budynku spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Boisko 6 dla potrzeb biblioteki.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska z siedziba 81-589 Gdynia ul. Oliwkowa 4a/9
Wartość zamówienia: 16 605,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 14.11.2018
Data udostępnienia informacji: 14.11.2018