Wykonanie projektu budowlanego przebudowy filii żłobka " Niezapominajka" przy ul. Porębskiego 21

Numer umowy KB/937/MB.40-W/2018
Data podpisania 15.11.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego z elementami rozwiązań szczegółowych dotyczącego przebudowy pomieszczeń filii żłobka Niezapominajka przy ul. Porębskiego 21.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pracownia Architektury "PROSPERITA" z siedzibą w Gdańsku przy ul. Stanisława Dubois 42.
Wartość zamówienia: 34 993,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 29.11.2018
Data udostępnienia informacji: 29.11.2018