Wykonanie PFU na rozbudowę i przebudowę filli Żłobka przy ul. Uczniowskiej 2

Numer umowy KB/198/MB/6-W/2018
Data podpisania 29.03.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na rozbudowe i przebudowę filii Żłobka przy ul. Uczniowskiej 2
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pracownia Architektury "PROSPERITA" z siedzibą w Gdańsku ul. Dubois 42 2/3
Wartość zamówienia: 32 435,10 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 29.03.2018
Data udostępnienia informacji: 29.03.2018