Wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku SP Nr 6 przy ul. Cechowej 22

Numer umowy KB/244/MB/9-W/2018
Data podpisania 05.07.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Cechowej 22, w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia z siedzibą w Gdyni przy Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: CEZ ESCO POLSKA Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al.Jerozolimskie nr 61 - Lider Konsorcjum oraz HYDROHEM DGE S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rafii nr 22- Partner Konsorcjum.
Wartość zamówienia: 3.855.591,85 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 13.07.2018
Data udostępnienia informacji: 13.07.2018