Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy filii żłobka przy ul. Wiczlińskiej 33

Numer umowy KB/972/MB/42-W/2018
Data podpisania 28.11.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń filii żłobka Niezapominajka przy ul. Wiczlińskiej 33
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Studio Projektowe Agata Hermann, z siedzibą 81-502 Gdynia, ul. Kaliska 1/2
Wartość zamówienia: 45 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 03.12.2018
Data udostępnienia informacji: 03.12.2018