Wykonanie dokumentacji projektowej na "Budowę Parku Centralnego z parkingiem..."

Numer umowy KB/231/MB/8-W/2018
Data podpisania 16.04.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na "Budowę Parku Centralnego z parkingiem na ok. 270 samochodów w Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: "ARCH-DECO" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Starowiejska 41-43
Wartość zamówienia: 1 525 200 PLN brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 17.04.2018
Data udostępnienia informacji: 17.04.2018