Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nak kompleksową modernizacją energetyczną ZSP Nr 2

Numer umowy KB/566/MB/20-W/2018
Data podpisania 06.08.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Gdyni przy ul. Staffa 10
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Development Design Spółka z o.o. z siedziba w Koszalinie przy ul. Kopernika 25/2
Wartość zamówienia: 154 365 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 10.08.2018
Data udostępnienia informacji: 10.08.2018