Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8

Numer umowy KB/479/MB/18-W/2018
Data podpisania 01.08.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST WYBRZEZE" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Derdowskiego 7
Wartość zamówienia: 77 982 złotych brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 03.08.2018
Data udostępnienia informacji: 03.08.2018