Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania pn. Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym - etap I

Numer umowy KB/741/MB/29-W/2018
Data podpisania 01.10.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 samochodów, Etap I - część Parku Centralnego między ul. Tetmajera a ul. Legionów - strefa A
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: GFA Spółka z o.o. 80-287 Gdańsk, ul. Migowska 40
Wartość zamówienia: 35 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 06.11.2018
Data udostępnienia informacji: 01.10.2018